Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania Ing. Rolanda Janča, PhD.,

pracovníka Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky
sa dňa 8. marca 2011 o 8,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17

uskutoční obhajoba habilitačnej práce
„Numerická analýza plynovodných potrubí pri odkopoch počas prevádzky”

a o 11:30 hod. habilitačná prednáška: “MKP v riešení nosníkov a rámov na pružnom podklade“