Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Deň otvorených dverí
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
sa bude konať 10.12.2008.

Program:
09.00 – 13.00 Odovzdanie propagačných a informačných materiálov, anketa a zlosovanie o zaujímavé ceny (o 13:00) - vestibul SjF STU
09.00 – 12.00 Prezentácia študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia (garanti študijných programov a vedúci ústavov) - miestnosť 004
09.00 – 13.00 Exkurzie do laboratórií fakulty.