Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky,
Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Vás pozýva na prednášku

Univ.-Prof. Dr.techn. Wolfganga Hirschberga 
Technische Universitaet Graz Institut fuer Fahrzeugtechnik, Member of Frank Stronach Institute,

ktorá bude v utorok 27. mája 2008 v čase od 10 – 12 hod. v zasadačke č.dv. 004

na tému

Semi-physical tyre modelling and simulation

Cieľom prednášky bude uviesť teoretické východiská pre modelovanie pneumatík ako aj predstaviť fyzikálny, čiastočne empirický model pneumatiky TMeasy z dielne Technickej univerzity Graz a Univerzity aplikovaných vied Regensburg vhodný pre jazdné a dynamické simulácie vozidla v prostredí programov určených na simulácie viazaných mechanických systémov.

Na prednáške budú ukážky simulácií jazdy tahačov s modelmi pneumatiky TMeasy z programu Simpack. Výsledkom spolupráce TU Graz s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky je implementácia modelu pneumatiky TMeasy do prostredia programu MSC.ADAMS. Prednáška sa koná v rámci programu ERAZMUS uzatvoreného medzi Strojníckou fakultou STU v Bratislave a TU Graz.

Pozvánku si môžete pozrieť TU