Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Oddelenie telesnej výchovy a športu ÚPHSV SjF STU Bratislava Vás pozýva na

STOLNO TENISOVÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV – DVOJHRA 

Dátum konania: 21. február 2008 (štvrtok)

Usporiadateľ: Oddelenie telesnej výchovy a športu ÚPHSV SjF STU Bratislava

Miesto: telocvičňa SjF

Prihlášky: telefonicky 57296 283 alebo E-mailom- jozef.zidek@stuba.sk

Disciplíny: Dvojhra
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií
Účastníci: Zamestnanci, učitelia, doktorandi SjF STU Bratislava
Časový rozpis:
7,45 – Prezentácia prihlásených hráčov
8,00 – 11,45 – zápasy
12,00 – Vyhodnotenie turnaja

Systém súťaže : Podľa počtu prihlásených hráčov
Informácie: Dr. J.Žídek – Odd TV a Š
Ceny: Prví traja obdržia diplom
Občerstvenie: Zabezpečí usporiadateľ
Ak sa zúčastní menej ako 3 ženy – hrajú spolu s mužmi.

PaedDr. Jozef Žídek  - riaditeľ turnaja
Mgr. Alena Cepková vedúca Odd. TV a Š