Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje konkurz pre:

Ústav technológií a materiálov

1 miesto vysokoškolského učiteľa na funkčné miesto profesora
pre odbor Strojárske technológie a materiály

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie strojárskeho zamerania
- vedecko-pedagogická hodnosť docent
- aktívna znalosť svetového jazyka
- pedagogická prax v odbore 12 rokov

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi s horeuvedených podmienok zasielajte na
Dekanát SjF STU v Bratislave,
útvar personálnych činností,
Nám.slobody 17
812 31 Bratislava

do 6.10..2007. 
Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk