Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Mariana Králika, PhD. v odbore Strojárske technológie a materiály sa dňa 3. júla 2007 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 450 o 10.30 uskutoční obhajoba habilitačnej práce Vybrané problémy projektovania výroby, prípravy výroby a spevňovania povrchovej vrstvy súčiastky a o 15.00 h habilitačná prednáška Riešenie niektorých problémov projektovania robotizovaných montážnych pracovísk v miestnosti č. 023.