Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru výrobnej techniky

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
  • vedecká hodnosť PhD. v oblasti konštrukcie výrobných strojov a zariadení
  • aktívna znalosť softwérov v oblasti konštruovania
  • minimálne 5 rokov odbornej praxe 
  • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

Prihlášku doložené životopisom, dokladmi o vzdelaní a prehľadom publikačnej činnosti zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činnosti Nám.slobody 17 do  25.10.2006.

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský, PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám. Slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk