Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru technickej mechaniky

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Aplikovaná mechanika  
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe 
 • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru materálov a technológií

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Strojárske technológie
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe 
 • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Motorové vozidlá a lode
 • minimálne 3 roky odbornej praxe 
 • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

Prihlášky doložené životopisom a motivačným listom zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činnosti Nám.slobody 17 do  29.6.2006.

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský,PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám.slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk