Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch december 2017 – február 2018 organizovala už jedenásty ročník Strojárskej olympiády, tretí ročník Grand Prix a ďalšieakcie podporujúce základnú ideu podujatia „študuj strojarinu“.

Projekt „Strojárska olympiáda“ vznikol s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaže sú určené všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu. Ide o najväčšiu súťaž technického zamerania smerovanú na segment stredných škôl, dlhoročne sa tešiacu veľkej obľube, o čom svedčí aj rekordná vyše 4000 návštevnosť webovej stránky za posledný ročník. Za cele obdobie trvania súťaže to bolo takmer 200 000 návštev. Finále súťaže sa uskutočnilo 15.2.2018 na Strojníckej fakulte STU.
Súčasťou finále súťaže bol aj Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, jarná séria Grand Prix, ktorá sa jazdila už na 4 okruhoch a prehliadka laboratórií Strojníckej fakulty STU v Bratislave a prezentácia firiem ponúkajúcich možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škôl.

FAKTY 

Akcia sa konala 15.2.2018 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave 
Akcie  sa  zúčastnilo  cca  800  študentov  zo  stredných  škôl  z celého  Slovenska.  Ide  o najväčšiu technickú vedomostnú súťaž. 

Súťaž „Strojárska olympiáda“ vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelania na Slovensku a zlepšiť informovanosť o technickom vzdelávaní na technických univerzitách prostredníctvom vedomostných súťaží. Cieľom súťaže bolo poskytnúť študentom stredných škôl a učilíšť s maturitou základné informácie o možnostiach, ako získať vysokoškolské vzdelanie v strojárskych odboroch, informácie o Strojníckej fakulte STU v Bratislave ako aj podnietiť záujem študentov o problematiku strojníctva formou vedomostných súťaží organizovaných cez internet.

Hlavným dôvodom organizácie "olympiády" bolo osloviť čo najväčší počet študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym charakterom ako aj osloviť pedagógov stredných škôl, ktorí sú nápomocní pri rozhodovaní o výbere vysokej školy a aj týmto spôsobom rozšíriť počet technicky vzdelanej mládeže. Projekt oslovoval mladých hlavne prostredníctvom internetu, práve preto hlavná forma komunikácie prebiehala cez webovú stránku, čo sa odrazilo aj na jej návštevnosti.

Súťaž bolo určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí mali záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu.

  • Internetová stránka : olympiada.sjf.stuba.sk
  • Cieľom súťaže bolo vypracovať prácu vo vyhlásených oblastiach a na vyhlásené témy tohto ročníka. 50 Najlepších finalistov postúpilo do finále, ktoré sa konalo 15.2.2018 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Vo finále súťaže študenti prezentovali svoje práce a na základe kvality práce a jej prezentácie odborná komisia určila víťazov v troch oblastiach. Členov komisie tvorili vysokoškolskí učitelia – odborníci v danej oblasti a zástupcovia firiem, ktorí v príslušnej oblasti pracujú.

- Súťažné okruhy pre tento ročník boli: 

1. Automobilový priemysel ‐ napríklad: 
    alternatívne pohony a netradičné zdroje energií, 
    autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie), 
    inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov, 
    progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbonové vlákna, neželezné kovy). 

2. Robotika ‐ napríklad: 
     automatizácia výrobných systémov ‐ simulácia a off‐line programovanie robotov, 
     autonómne učiace sa a pracujúce stroje . 

3. Obnoviteľné zdroje ‐ napríklad: 
     druhy OZE (množstvá, výhody‐nevýhody jednotlivých druhov, využiteľnosť v EU, SR), 
     vývoj vových technológií (zvyšovanie energetickej účinnosti využivania OZE), 
     inovácie v zhodnocovaní odpadov a strojov (stroje, linky). 

4. Moderné technológie v strojárstve ‐ napríklad: 
     rapid prototyping, 
     Reverzné inžinierstvo, 
     hybridné technológie, 
     nové kompozitné materiály. 

5. Dizajn v strojárstve ‐ napríklad: 
     pevnostná analýza a optimalizácia, 
     modernizácia strojných zariadení, 
     3D technológie v konštruovaní. 

- Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo spojené so spoločenským kultúrnym programom za účasti 
zástupcov  Strojníckej  fakulty  STU,  zástupcov  stredných  škôl  a  vrcholových  manažérov 
slovenských podnikov. 

Výsledky súťaže 

DIZAJN A ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE 
1. miesto : 
Erik Durčák, Spojená škola Tvrdošín s prácou: CNC kombi 
2. miesto : 
Patrik Pilát, Stredná priemyselná škola, Poprad   s prácou: Návrh konštrukcie 3d tlačiarne 
3. miesto : 
Marek Cverenkár, Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom s prácou: CNC Frézka 

TRENDY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 
1. miesto : 
Novosád Juraj, Stredná priemyselná škola, Levice s prácou: Autonómne diaľkovo ovládané vozidlo 
2. miesto : 
Filip Poštrk, Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou s prácou: Stirling motor 
3. miesto : 
Bernáth Martin, Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava s prácou: Inovácia, renovácia a úprava vozidla 

ROBOTIKA A MODERNÉ TECHNOLÓGIE V STROJÁRSTVE 
1. miesto : 
Dominik Mikulaj, Spojená škola Tvrdošín s prácou: Automatické vyskladňovacie zariadenie 
2. miesto : 
Adam Ujházi, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice s prácou: Inteligentne riadená križovatka 
3. miesto : 
Kekelák Juraj, Spojená škola Tvrdošín s prácou: Výrobno‐baliaca linka 

ZÁKLADNÉ FAKTY O JARNEJ SÉRII GRAND PRIX 2018

Tento rok sme organizovali aj 4. pokračovanie obľúbenej súťaže družstiev Grand Prix. Mottom akcie bolo: „Ukáž, že máš tímového ducha. A príď súťažiť !“

Cieľom súťaže je, rovnako ako u strojárskej olympiády, podporiť tímového ducha, inšpirovať študentov a podporiť ich záujem o štúdium technických odborov - predovšetkým „strojariny“.

Grand Prix chce ukázať, že strojarina nie je nudná, je úžasná, podnetná, zaujímavá... že je to odbor, ktorý má perspektívu dobrého zamestnania.

Ide o súťaž pre všetkých stredoškolských študentov, teda aj pre študentov technicky zameraných odborných škôl, aj pre študentov gymnázií. Zúčastniť sa môžu 3-4 členné družstvá. V priestoroch fakulty, a v laboratóriách školy bude pre nich pripravený zaujímavý interaktívny program. Študenti riešili praktické i teoretické úlohy, ktoré pripravili jednotlivé odborné ústavy. Nešlo však o žiadne nudné počítanie – cieľom súťaže je zaujať a sprostredkovať informáciu „poď študovať strojarinu, technika je perspektívna“. Úlohy boli prispôsobené vedomostiam a schopnostiam stredoškolákov. Na výhercov v súťaži samozrejme čakali zaujímavé ceny.

Celkovo sa tento rok jazdili 4 okruhy  - Monza, Silverstone, Hockenheimring, Monte Carlo.

Do súťaže sa zapojilo 40 - 4 členných družstiev, na každom okruhu bolo pre súťažiacich pripravených 10 unikátnych súťaží, napríklad: Stisk ruky, A predca sa točí, Ja, robot, Zisti svoj odpor, Budiš svetlo, Ako dovážiť vážku?, Zvedavý gekon, (polo)vodič, FME racing team, Zlož ma!, Chameleon, Zázračný dych, A predsa stojí, Tajné písmo, Matroš, Nehudobné techno, Mont Blanc, Aerodynamika a krása, Ťažké práce zverte mne, Máme niečo pre drsoňov, Koľko za mňa dáš?, Hra na vínovom pohári, Mystery, Fantázii sa medze nekladú.

Víťazmi súťaže sa stali:

NA OKRUHU MONZA

Družstvo: Staníčatá z Popradu
Stredná priemyselná škola, Poprad
Marek Danilo, Peter Uhrín, Gabriel Valluš, Karol Rybanský

Družstvo: Spojená škola Martin
Spojená škola Martin Československej armády, Martin
Nikolas Beháň, Michal Čižmárik, Marek Bevelagua

Družstvo: Frassati Band
CSOŠE, P.G. Frassatiho, Bratislava
Dominik Orbán, Patrik Noga, Lukáš Csomor, Juraj Dobrovodský

NA OKRUHU SILVERSTONE

Družstvo: Quatro^2
Spojená škola Tilgnerova 14,841 05, Bratislava 4
Lucia Oravcová, Martin Miadok, Zuzana Mačicová, Adam Grečner

Družstvo: GAE 1
Gymnázium A.Einsteina, Bratislava
Filip Zubaľ, Veronika Semjanová, Barbora Bodorová, Lucia Drahošová

Družstvo: SPSEKE
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
Roland Molnár, Jakub Liba, Kristián Stoľár, Boris Dorčík

NA OKRUHU HOCKENHEIMRING

Družstvo: Tím ALFA
Stredna odborná škola Strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Chromek Šimon, Blinka Marek, Briešťanský Erik, Čukan Marek

Družstvo: jELITA
Tomáš Beňo, Lukáš Piffko, Marek Blažek, Viktor Molnár 

Družstvo: Beta
Stredna odborná škola Strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Antala Peter, Predanocy Lukáš, Hudec Jakub, Sedlák Pavol

NA OKRUHU MONTE CARLO

Družstvo: Strojári Juniori
Karol ,Šimon, Kiko

Družstvo: ADMABRA
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava
Krásny Matej, Tóth Adam, Kušík Branislav

Družstvo: BRZDY
SPŠ v Dubnici nad Váhom, Dubnica nad Váhom
Adam Fábry, Matúš Burian, Peter Jakubík, Ján Lysý

PREHLIADKA LABORATÓRIÍ

Pre organizované aj neorganizované skupiny boli pripravené prehliadky laboratórií Strojníckej fakulty. Študenti si mohli prehliadnuť laboratóriá: Laboratórium priemyselnej automatizácie, Špecializovaná učebňa Industry 4.0, Laboratórium hydraulickych strojov, Laboratórium riadkovacej elektrónovej mikroskopie, GEKON – laboratórium generatívneho konštuovania, Laboratorium partikulárnych látok, RAPID Prototyping, Laboratórium prevádzkovej únavovej životnosti konštrukcií a materiálov, Lab. biomasy a linka na spracovanie odpadov, Laboratórium spaľovacích motorov, Laboratórium zlievania,

NC, CTTK, Laboratórium rezných nástrojov, Laboratórium fyziky, Laboratórium mechatroniky, Laboratórium plastov a Laboratórium priemyselnej údržby

Na prehliadkach laboratórií sa zúčastnilo vac ako 400 študentov.

SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV

Pre tých, ktorých nezaujali súťaže družstiev, ani prehliadky laboratórií, boli pripravené špeciality – zaujímavé a unikátne súťaže jednotlivcov. Mohli sa zoznámiť s autíčkom na vodíkový pohon a vyskúšať si ho, vyskúšať si špeciálny Real Race automobilový simulátor. K dispozícii bol aj najmodernejší Simulátor zvárania. Aby sme ukázali, že nielen strojárinou je človek živý, pripravili sme aj súťaže v streľbe jednotlivcov SCAT a silové súťaže. Manipuláciu s ťažkým robotom si mohli študenti vyskúšať v ťažkých labákoch.

PREZENTÁCIE FIRIEM

Priamy kontakt s realitou sprostredkovali firmy – partneri Strojárskej olympiády. Generálny partner Strojárskej olympiády - Volswagen Slovakia, a.s. pripravil pre študentov okrem iného aj špeciálnu fan zónu, prezentoval podmienky výroby formou virtuálnej reality a pre študentov pripravil vlastný kvíz.

V rámci dňa otvorených dverí sa prezentovali aj ostatní partneri Strojárskej olympiády: Tatravagónka Poprad, Kinex, Sova Digital, ZKW, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz automobilového priemyslu SR, Walter, VÚZ - Priemyselný inštitút SR, Slovenská spoločnosť údržby, Slovakia Ring, Matador Group, Konštrukta Industry, Nord.

Asi najväčí úspech zožal simulátor prevrátenia automobilu, ktorý prezentoval Slovakia Ring pred fakultou a najmodernejší simulátor zvárania, ktorý prezentoval VÚZ - Priemyselný inštitút SR.

Fakulta pripravila pre študentov aj ukážky ťažkej techniky – mohli sa porozprávať o parametroch, konštrukcii mobilných pracovných strojov a aj si ich vyskúšať.

V telocvični sa prezentovali aj leteckí modelári, ktorí už dlhé roky úspešne pracujú v priestoroch fakulty.

Dúfame, že takúto úspešnú akciu sa nám podarí zorganizovať aj budúci rok a pozývame všetkých študentov opäť na pôdu Strojníckej fakulty STU.

F O T O G A L É R I A