Prejsť na obsah
z histórie fakulty

Vitajte na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ak uvažujete o štúdiu na tejto fakulte, alebo už ste našimi študentmi, táto stránka môže byť pre Vás užitočným zdrojom informácií. Získate prehľad o druhoch štúdia, prijímaní na štúdium, študijných programoch, vyučovaných predmetoch, študijných predpisoch, živote v Bratislave, na univerzite a fakulte, o možnostiach ubytovania a ďalších podrobnostiach. Iné časti fakultnej webovej stránky Vám poskytnú dodatočné informácie o fakulte.

Začiatky výchovy strojných inžinierov na území Slovenska siahajú až do roku 1762, kedy bola v Banskej Štiavnici zriadená Vysoká škola banská, neskoršia Banská akadémia. Táto významná európska škola počas svojej 150-ročnej činnosti hlboko zasiahla  do kultúrneho a  technického  rozvoja  strednej Európy.   V jej tradíciách bola v roku 1937 založená Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika, premenovaná neskôr na Slovenskú vysokú školu technickú. Z pôvodných troch oddelení školy vzniklo zákonom z r.1939 šesť odborov. Na Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva vzniklo v roku 1940 Oddelenie strojného inžinierstva, čím sa začala história jeho samostatnej výučby na Slovensku.

V roku 1950 bol Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva premenovaný na Fakultu strojného a elektrotechnického inžinierstva, ktorá sa roku 1951 rozdelila na Strojnícku fakultu a elektrotechnickú fakultu. Dnešné základné zložky fakulty - katedry - vznikli väčšinou na základe predchádzajúcich ústavov a stolíc alebo ich vznik si vynútili neskoršie potreby rozvoja a zvyšovania úrovne výučby strojného inžinierstva.

Približne 1300 študentom fakulty na všetkých stupňoch štúdia sprostredkováva dnes vzdelanie 110 učiteľov, z toho 19 profesorov,31 docentov a 49 odborných asistentov s PhD. v zamestnaneckom pomere s fakultou. Pedagogický zbor dopĺňajú renomovaní  externí  odborníci z praxe, a učitelia iných fakúlt STU. Pre výučbu je k dispozícii približne 100 laboratórií pre základné prírodovedné predmety, predmety študijných odborov, semestrálne práce, záverečné a diplomové projekty a výskum. K zariadeniam pre pedagogický proces patrí  ďalej  10  počítačových  učební,   vybavených   modernými   osobným počítačmi a pracovnými stanicami.