Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Vedúca ústavu

RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.

Miestnosť: 001/1
E-mail: daniela.richtarikova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 136

Zástupca vedúcej ústavu

RNDr. Jozef Leja, PhD.

Miestnosť: 259/3
E-mail: jozef.leja@stuba.sk
Telefón: 02 57296 366

Tajomníčka ústavu

RNDr. Viera Záhonová, PhD.

Miestnosť: 001/2
E-mail: viera.zahonova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 138

Sektretárka ústavu

Viera Koníková

Miestnosť: 001
E-mail: viera.konikova@stuba.sk
Telefón: 02 57296 350

Adresa ústavu

Ústav matematiky a fyziky

Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita
Námestie slobody 17
Bratislava
812 31

Oddelenia ústavu

Oddelenie matematiky

Oddelenie fyziky