Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Študijný odbor:

APLIKOVANÁ MECHANIKA

Doktorandské štúdium - denné / externé

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

1. ročník

Predmet

Semester

Dizertačný projekt I

ZS, 0 - 2

Vybrané state z matematiky

ZS, 2 - 0

Vybrané state z dynamiky

ZS, 2 - 0

Vybrané state z pružnosti a pevnosti

ZS, 2 - 0

Syntéza mechanizmov

ZS, 2 - 0

Cudzí jazyk

ZS

Pedagogická činnosť

ZS, 0 - 4

Dizertačný projekt II

LS, 0 - 2

Mechanika kontinua

LS, 2 - 0

Experimentálne metódy v mechanike

LS, 2 - 0

Aplikovaná termomechanika

LS, 2 - 0

Aplikovaná mechanika tekutín

LS, 2 - 0

Počítačová mechanika

LS, 2 - 0

Technická akustika

LS, 2 - 0

Pedagogická činnosť

LS, 2 - 0

2. ročník

Pedagogická činnosť

ZS, 0 - 4

Písomná práca k dizertačnej skúške

ZS

Dizertačný projekt III

LS, 0 - 2

Pedagogická činnosť

LS, 0 - 4

3. ročník

Pedagogická činnosť

ZS, 0 - 4

Dizertačný projekt IV

ZS, 0 - 2

Pedagogická činnosť

LS, 0 - 4

Dizertačná práca

LS

zodpovedný redaktor: Administrátor ÚAMM