Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Predmety garantované ÚAMM

Inžinierske štúdium

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

Študijný program: APLIKOVANÁ MECHANIKA

Predmet

Semester

2-5564 Analytická mechanika

ZS, 2 - 2

2-5596 Mechanika VMS

ZS, 2 - 2

2-5540 Aplikovaná pružnosť a pevnosť

ZS, 2 - 2

2-5577 Náhodné kmitanie

ZS, 2 - 2

2-5579 Mechatronika v AM

ZS, 2 - 2

2-5567 Únava strojových častí

ZS, 2 - 2

2-5581 Semestrálny projekt

ZS, 0 - 2

2-5568 MKP v mechanike kontinua

ZS, 1 - 3

2-5590 Výpočtové metódy v mechanike

ZS, 2 - 2

2-5591 Plasticita a creep

ZS, 2 - 2

2-5592 Znižovanie hluku v priemysle (Sylaby: SK )

ZS, 2 - 2

2-5530 Modelovanie a simulácia systémov v AM

ZS, 1 - 2

2-5533 Optimalizačné metódy v AM

ZS, 1 - 3

2-5549 Numerická mechanika

ZS, 3 - 2

2-5553 Dynamika strojov

LS, 3 - 2

2-5554 Kmitanie mechanických sústav

LS, 3 - 2

2-5565 Mechanika kontinua

LS, 3 - 1

2-5566 Experimentálne metódy v mechanike

LS, 3 - 1

2-5569 Počítačová simulácia mechanizmov

LS, 1 - 2

2-5532 MKP v dynamike štruktúr I

LS, 1 - 3

2-5534 MKP v dynamike štruktúr II

LS, 1 - 2

2-5584 Vibroizolácia a vibračná diagnostika

LS, 2 - 1

2-5585 Nelineárna mechanika kontinua

LS, 2 - 1

2-5593 Mechanika kompozitných materiálov

LS, 2 - 1

2-5594 Lomová mechanika

LS, 2 - 1

2-5531 Mechanika inteligentných konštrukcií

LS, 2 - 1

2-5535 Biomechanika

LS, 2 - 1

Študijný program: MECHATRONIKA

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

2-5596 Mechanika VMS

ZS, 2 - 2

2-5560 Metóda konečných prvkov

ZS, 2 - 2

2-5561 Modelovanie a simulovanie mechatronických systémov

ZS, 1 - 3

2-5572 MKP v dynamike strojov

ZS, 1 - 3

2-5573 Semestrálny projekt II

ZS, 0 - 4

2-5562 Pevnostné problémy odboru mechatronika

ZS, 2 - 1

2-5563 Vybrané state z dynamiky strojov

ZS, 2 - 1

2-5545 Riadené kmitanie mechanických sústav

LS, 3 - 2

2-5546 Semestrálny projekt I

LS, 0 - 4

2-5595 Technická diagnostika (Sylaby: SK )

LS, 2 - 1

2-5588 Spoľahlivosť a detekcia porúch

LS, 2 - 2

Študijný program: Automobily, lode a spaľovacie motory

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

2-5540 Aplikovaná pružnosť a pevnosť

ZS, 2 - 2

2-5570 Simulácia v DT

ZS, 1 - 1

2-5542 Pevnosť leteckých konštrukcií

LS, 3 - 2

2-5541 MKP v dopravnej technike

LS, 1 - 2

Študijný program: Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, upravníctvo a poľnohospodárstvo

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

2-5540 Aplikovaná pružnosť a pevnosť

ZS, 2 - 2

2-5570 Simulácia v DT

ZS, 1 - 1

2-5541 MKP v dopravnej technike

LS, 1 - 2

Všetky študijné programy

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

2-5559 Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním (Sylaby: SK )

ZS, 2 - 0

2-5587 Stratégia znižovania hluku a kmitania (Sylaby: SK )

ZS, 2 - 0

zodpovedný redaktor: Administrátor ÚAMM