Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Predmety garantované ÚAMM

Bakalárske štúdium - denné

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

Študijný program: MECHATRONIKA

Predmet

Semester

2-5510 Technická mechanika I (Sylaby SK:  ; EN: )

LS, 2 - 2

2-5520 Technická mechanika II (Sylaby EN:   )

ZS, 3 - 2

2-5521 Pružnosť a pevnosť

ZS, 3 - 2

2-5530 Systémové modely v mechatronike

ZS, 2 - 2

2-5511 Inteligentné mechanické systémy

ZS, 2 - 2

2-5531 Základy dynamiky strojov

LS, 2 - 2

2-5532 Teória mechanizmov

LS, 2 - 2

2-5533 Zákl. metódy konečných prvkov

LS, 2 - 2

2-5534 Zníž. dynamic. záťaž. strojov a prostredia (Sylaby SK:   )

LS, 2 - 1

2-5535 Simulácia mechatronických systémov

LS, 2 - 1

Študijný program: Energetické strojárstvo

Automobily, lode a spaľovacie motory

Procesné strojníctvo

Strojárska výroba a manažerstvo kvality

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

2-5510 Technická mechanika I (Sylaby SK:  ; EN: )

LS, 2 - 2

2-5520 Technická mechanika II

ZS, 3 - 2

2-5521 Pružnosť a pevnosť

ZS, 3 - 2

Predmety garantované ÚAMM

Bakalárske štúdium - externé

Sylaby jednotlivých predmetov sa nachádzajú vo Verejnom katalógu predmetov na STU

Študijný program: všetky študíjné programy

2-5536 Technická mechanika I

ZS, 18 - 6

2-5537 Pružnosť a pevnosť

LS, 22 - 8

2-5538 Technická mechanika II

ZS, 22 - 8

zodpovedný redaktor: Administrátor ÚAMM