Prejsť na obsah
Uchádzači

Podmienky pre prijatie na:

  • bakalárske štúdium
  • Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 sú uvedené v smernici dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Prihláška na bakalárske štúdium:

(podmienkou je dosiahnutie stredoškolského vzdelania)

Prihláška na inžinierske štúdium:

(podmienkou je dosiahnutie bakalárskeho vzdelania

Prihláška na doktorandské štúdium:

(podmienkou je dosiahnutie inžinierskeho vzdelanie)

Príručka k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium z: