Prejsť na obsah
Uchádzači

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má najdlhšiu históriu vo výučbe strojárskych študijných odborov na Slovensku. Odrazom tradície je výborné postavenie v rebríčku slovenských fakúlt (www.arra.sk) a medzinárodný ohlas.

Študenti s dobrými študijnými výsledkami sa na bakalárske štúdium prijímajú bez prijímacích skúšok.

Pomôžeme Vám plánovať a začať kariéru, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov, nevýrobnými organizáciami, ústavmi, univerzitami na Slovensku i v zahraničí.

U nás môžete absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku.

Podporíme Váš záujem študovať 1-2 semestre v zahraničí na Vami zvolenej európskej univerzite.

Ubytovanie je pridelované v zmysle jednotných kritérií pre pridelenie ubytovania študentom denného štúdia na STU. Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave majú v zrekonštruovaných študentských domovoch zabezpečené výborné ubytovanie. Myslíme aj na voľný čas študentov: k dispozícii sú študovne, knižnice, telocvične, plavárne, štadióny (napr. športový klub Slávia STU ), kiná a kluby (napr. umelecký súbor Technik).

Po úspešnom ukončení štúdia zaistený vysoký spoločenský status, absolventi nemajú problém so získaním lukratívneho zamestnania. Okrem strojárskych podnikov sa uplatňujú aj v iných výrobných odvetviach, školstve, výskume, komunálnej sfére aj v obchode. "Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov." (zdroj Profesia.sk)

Video o možnostiach štúdia na Strojníckej fakulte
Užitočné odkazy: