Prejsť na obsah
Uchádzači

PREČO ŠTUDOVAŤ NA STROJNÍCKEJ FAKULTE STU: 

1. Tradícia a kvalita

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má najdlhšiu históriu vo výučbe strojárskych študijných odborov na Slovensku. Odrazom tradície je výborné postavenie v rebríčku slovenských fakúlt (www.arra.sk) a medzinárodný ohlas. 

2. Bez prijímacích skúšok

Študenti s dobrými študijnými výsledkami sa na bakalárske štúdium prijímajú bez prijímacích skúšok.

3. Profesionálna kariéra už počas štúdia

Pomôžeme Vám plánovať a začať kariéru, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov, nevýrobnými organizáciami, ústavmi, univerzitami na Slovensku i v zahraničí.

4. Učte sa anglický jazyk

U nás môžete absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku.

5. Časť štúdia v zahraničí

Podporíme Váš záujem študovať 1-2 semestre v zahraničí na Vami zvolenej európskej univerzite.

6. Ubytovanie je pridelované v zmysle jednotných kritérií pre pridelenie ubytovania študentom denného štúdia na STU

Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave majú v zrekonštruovaných študentských domovoch zabezpečené výborné ubytovanie. Myslíme aj na voľný čas študentov: k dispozícii sú študovne, knižnice, telocvične, plavárne, štadióny (napr. športový klub Slávia STU ), kiná a kluby (napr. umelecký súbor Technik ).

7. Absolventi so závideniahodnou budúcnosťou

Po úspešnom ukončení štúdia zaistený vysoký spoločenský status, absolventi nemajú problém so získaním lukratívneho zamestnania. Okrem strojárskych podnikov sa uplatňujú aj v iných výrobných odvetviach, školstve, výskume, komunálnej sfére aj v obchode.

Video o možnostiach štúdia na Strojníckej fakulte


Užitočné odkazy: