Prejsť na obsah
Akademický športový klub Strojár

 
sport

Akademický športový klub Strojár v roku 2009 usporiadal nasledovné akcie:

  1. Turistická lyžovačka Nemecká: 15.1. - 18.1.2009
  2. Lyžovačka Stuhleck 7.3.2009
  3. Splav Malý Dunaj 29. - 31.5.2009
  4. Splav Hrona 17. - 21.6.2009
  5. Splav Mošoňského Dunaja 10. - 12.7.2009
  6. Splav Malý Dunaj 29.8. - 1.9.2009
  7. Turistika Roháče 11.9. - 15.9.2009
  8. Členská shôdza 9.10.2009 - zápisnica členskej schôdze

   

Fotografie

 

Správa o činnosti AŠK za rok 2008