Prejsť na obsah
Akademický športový klub Strojár

Akademický športový klub Strojár v roku 2008 usporiadal nasledovné akcie:

  1. Turistická lyžovačka Nemecká: 17.1. - 20.1.2008   
  2. Turistická lyžovačka Chopok:      8.3.2008            
  3. Splav Malý Dunaj 30.5. - 1.6.2008    
  4. Splav Hron 18.6. - 22.6.2008
  5. Turistika Slovenský Raj 12.9. - 15.9.2008

Fotografie

 

 

Správa o činnosti AŠK Strojár Bratislava za rok 2007

 

Športovo – rekreačný kalendár

AKADEMICKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU STROJÁR 

2008

1.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Lyžiarska turistika – Nemecká (17. – 20.1.2008)

2.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)
Lyžiarska turistika – Chopok 23.2.2008
Lyžiarska turistika – Stuleck 1.3.2008
VŠ liga

3.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)
Lyžiarska turistika – Stuleck 16.3.2008
Lyžiarska turistika –Chopok 29.3.2008
VŠ liga

4.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)

Pešia  turistika (Koliba – Rača, Malé Karpaty) 4 – 5.4.2008, 12 – 13.4.2008, 19 – 20.4.2008,
26 – 27.4.2008

5.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)Vodná turistika – Malý Dunaj , 23.5. – 25.5.2008
Pešia turistika – Malé Karpaty, 10.5. – 11.5.2008
Deň športu SjF STU

VŠ liga

6.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)
Vodná turistika – Malý Dunaj 6. – 8.6.2008
Vodná turistika – Mošoňský kanál 20. – 22.6.2008

7.       Prázdniny

8.       Prázdniny

9.       Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)
Pohár prezidenta AŠK Strojár – futsal
Pešia turistika  - Veľká Fatra, Nízke Tatry  5. – 7.9.2008

10.   Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)
VŠ liga

11.   Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)
VŠ liga

12.   Mikulášsky turnaj študentov a zamestnancov
Futbal (šport pre všetkých) – utorok 19:00 – 20:30, piatok 15:00 – 16:30, telocvičňa SjF STU
Cvičenie žien pri hudbe – pondelok, streda (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy) , telocvičňa SjF STU
Kondičné cvičenie – individuálne cvičenie (podľa rozvrhu oddelenia telesnej výchovy, posilňovňa SjF STU)