Prejsť na obsah
Katedra technickej mechaniky

 

 

Adresa: Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Priama linka: 02/ 5296 2001

fax: 02/ 5249 7890

e-mail:
starek@cvt.stuba.sk

Vedúci katedry: prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.

 

stránka katedry

Môžete u nás študovať v týchto študíjnych programoch: Aplikovaná Mechanika alebo Mechatronika