Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s. podpísali zmluvu o spolupráci. Tá zahŕňa vytvorenie študijného zamerania „Automobilová produkcia” a spoluprácu vo vedecko-výskumnej oblasti. VW SK investuje do tohto projektu v najbližších troch rokoch viac ako 300 000 eur.

Oblasti spolupráce:
1. Výchovno – vzdelávacia oblasť
2. Vedecko – výskumná oblasť
3. Realizačná oblasť


„Podpisom tejto dohody sa dostávame ešte ďalej. Ako výrobca automobilov chceme nielen prispieť ku skvalitneniu vzdelávania v tomto smere a poskytnúť naše vedomosti a skúsenosti z výroby špičkových vozidiel, ale aj zakomponovať študentov a vedeckých pracovníkov do výskumu a vývoja výrobných metód,“ uviedol predseda predstavenstva VW SK Andreas Tostmann. Bude to prvé študijné zameranie tohto druhu na Slovensku.

Na študijný program Výrobné systémy a manažérstvo kvality so zameraním Automobilová produkcia sa po prvýkrát budú môcť záujemcovia prihlásiť v školskom roku 2010 -2011. Zahŕňať bude aj internacionálny program – odborné stáže v závodoch koncernu VW a stáže a prednášky na zahraničných vysokých školách ako sú Technická univerzita Braunschweig, AutoUni, Odborná vysoká škola Ingolstadt a ďalšie.

VIDEO z Spravodajstva STV o tejto akcii TU