Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan fakulty oznamuje, že od 1. júna 2007 poveril Ing. Miroslava Horváta (KVT) funkciou administrátora internetovej stránky SjF STU