Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave zahajuje od 15. marca 2018 v spolupráci s americkou firmou IEEE a Cambridge University Press jazykové testovanie v oblasti technickej angličtiny. Získanie medzinárodných jazykových certifikátov sa bude realizovať elektronickou formou, čo je významným krokom v inovácii vzdelávania na Slovensku. Novinkou tiež je, že americká firma plánuje spolupracovať na ďalších formách online kurzov s Ústavom jazykov SjF, čím sa vykoná jazykový audit znalostí študentov v špecializovanej oblasti technickej slovnej zásoby.

Pozývame Vás na prezentáciu o certifikáte technickej angličtiny IEEE a Cambridge - 7.3.2018 o 13:00 h v miestnosti 004 na Strojníckej fakulte....

Certifikát IEEE bude možné získať na SjF ako prvej vysokoškolskej inštitúcii na Slovensku online formou v rámci zintenzívnenia fakultnej výučby anglického jazyka. Ocenia ho nielen študenti technických smerov, ale i pracovníci technických odborov pri získavaní pracovných pozícií v medzinárodných inštitúciách doma i v zahraničí.