Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené kolegyne, kolegovia,

upriamujeme opäť Vašu pozornosť na možnosť publikovania v Scientific Proceedings FME STU (Zborník vedeckých prác SjF STU) 2018.

Proceedings predstavuje jeden z produktov vydavateľstva De Gruyter  s funkcionalitou open access.

Publikovanie pri jeho kvalitnom obsahu má možnosť prieniku do citačných databáz WOS a SCOPUS.

Súčasne Vás žiadam zabezpečiť v rámci medzinárodných kontaktov Vašich ústavov aj zahraničné príspevky.

Vaše abstrakty prosím zašlite na mailovú adresu zbornik@sjf.stuba.sk najneskôr do 26. februára 2018.

Template príspevku