Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania

spolu s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF a SvF STU
a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave
organizujú:

XIII. medzinárodný akustický seminár
v dňoch 2. a 3. júna 2008 v Kočovciach.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE
• Hluk a kmitanie v technickej praxi a v TZB
• Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním
• Stratégia znižovania hluku a kmitania • Akustika prostredia
•Normy STN ISO 1996-1,2 – meranie environmentálneho hluku (výklad a zavádzanie noriem do praxe)
Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky a vibroakustiky.

Seminár sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení SvF STU v Bratislave, Kočovce. Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany. Vzhľadom na kapacitu kaštieľa je účasť obmedzená na päťdesiat účastníkov.

Dalšie informácie nájdete v pozvánke TU