Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave je účastníkom projektu MANUNET

(a zároveň bola poverená koordinovaním), ktorý je v 7. RP EÚ súčasťou výzvy ERANET v oblasti výskumu a vývoja výrobných technológií. Zmyslom tohto projektu je kooperácia malých a stredných podnikov (MSP), univerzít a výskumných pracovísk  22 účastníckych európskych zmluvných partnerov.

V SR je garantom projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému naša legislatíva umožňuje financovať len rezortné a  univerzitné  výskumné pracoviská.

 

Podmienkou účasti je návrh spoločného projektu z účastníckych krajín (regiónov) projektu MANUNET (minimálne 2 MSP). Univerzity sa na projekte môžu zúčastniť, ak je splnená podmienka účasti aspoň jedného MSP.

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke:

http://projekty.kvs.sjf.stuba.sk/manunet_call_2007/Index.php.

 

Záujemcovia o účasť môžu postupovať podľa pokynov uvedených na tejto stránke a využiť on-line formuláre na podanie projektu (preproposal).

 

Formálna stránka návrhu a ďalšieho postupu pri schvaľovaní projektu je maximálne zjednodušená a uskutočňuje sa elektronickou formou.

 

V prípade, že chcete podať projekt a zatiaľ nemáte zahraničného partnera, súčasťou projektu je aj vzájomné vyhľadávanie partnerov. K tomu možno na uvedenej webovej stránke využiť nástroj „Express of Interest“ (EOI).

 

Kontaktná osoba:
prof. Ing. Štefan Valčuha, PhD.
koordinátor projektu
stefan.valcuha@stuba.sk
Tel. č: +421 2 52497810
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1