Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získala spoločne s firmami Chemosvit Environment, a.s. a Konštrukta-Industry, a.s.  „Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR – 2015“ v kategórii "Produkt".
Toto ocenenie získala za unikátne "Mobilné protipovodňové zábrany vyrobené z druhotných surovín“,  ktoré vyvinul výskumný kolektív na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality pod vedením prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. Celý systém je modulový, nie je ho treba kotviť a je vyrobený z recyklovaných materiálov z automobilového priemyslu (plasty, guma). Realizácia projektu bola podporená Ministerstvom životného prostredia, Recyklačným fondom a Zväzom automobilového priemyslu SR. Originalitu konštrukčného riešenia potvrdzujú dva úžitkové vzory (UV 6835 SK a UV 5847 SK) udelené  na Slovensku. V súčasnosti sa pripravuje jeho sériová výroba. O systém už prejavilo záujem Maďarsko a Srbsko.    

V minulých rokoch toto ocenenie získali také firmy ako Západoslovenské energetické závody (2013), či Volkswagen Slovakia (2014). Víťazi národných kôl súčasne dostávajú ponuku zúčastniť sa na Európskom kole uvedenej súťaže.  

Cenu prevzal z rúk predsedu komisie Lászlóa Miklósa, prezidenta ASPEKU, Pavla Mikuláša a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie, Dušana Chreneka, v zastúpení dekana Strojníckej fakulty, prodekan docent Kolláth, predseda predstavenstva Chemosvit Environchem,Ján Olekšák a za riešiteľský kolektív Ing. Juraj Ondruška. 

Zľava tretí prodekan doc. Kolláth, piaty pán Olekšák a šiesty Ing. Ondruška