Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zverejnenie výsledkov výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu tímových projektov mladých výskumníkov v podmienkach Strojníckej fakulty STU v Bratislave

GRANTY PRE TÍMOVÉ PROJEKTY SjF NA ROK 2016 - SCHVÁLENÉ PROJEKTY
  NÁZOV PROJEKTU AKRONYM ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ ÚSTAV
  Strojnícka fakulta      
1 Výskum a vývoj progresívneho kompozitného paliva na báze odpadovej fytomasy a návrh technológie na jeho priemyselnú produkciu  FILIP Ing. Miloš Matúš, PhD. USETM
2 Generatívne konštruovanie tvarových kompozitných dielov z materiálov biologického pôvodu GEKONBIOKOMP Ing. Jana Gavačová, PhD. UDTK
3 Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvoľňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie SFEREX Ing. Peter Peciar, PhD. UPI
4 Návrh a optimalizácia zariadenia na vibračné skúšky NOZVS Ing. Ondrej Chlebo, PhD. UAMM
5 Výskum pokročilých metód akumulácií energie v zotrvačníkoch  VPMAEZ Ing. Radko Kozakovič UTE