Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcií vedúcich ústavov a vedúcich fakultných pracovísk, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.06.2015 a 30.06.2015:

Vedúci ústavu:

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

 1. miesto: doc. Ing. Roland Jančo, PhD.
 2. miesto: prof. Ing. Peter Šolek, PhD.
 3. miesto: doc. Ing. Miloš Musil, PhD.

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

 1. miesto: prof. Ing. Cyril Belavý, PhD.
 2. miesto: doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Ústav dopravnej techniky a konštruovania

 1. miesto: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení

 1. miesto: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 2. miesto: doc. Ing. Karol Prikkel, PhD.

Ústav technológií a materiálov

 1. miesto: doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD.

Ústav tepelnej energetiky

 1. miesto: doc. Ing. František Ridzoň, PhD.

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

 1. miesto: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Ústav matematiky a fyziky

 1. miesto: doc. RNDr. Daniela Velichová, PhD.
 2. miesto: doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

Vedúci fakultných pracovísk:

Centrum inovácií

 1. miesto: Ing. Ivan Morávek, PhD.

Centrum jazykov a športu

 1. miesto: Mgr. Alena Cepková, PhD.


V Bratislave dňa 10.07.2015

doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
dekan fakulty