Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana SjF STU v súlade s Volebným poriadkom pre voľby kandidáta na dekana SjF  STU a Harmonogramom volieb pre voľby kandidáta na dekana SjF STU.

Za kandidáta na funkciu dekana SjF STU na obdobie 2015 - 2019 bol zvolený doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.

Blahoželáme!