Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky volieb členov Strojníckej fakulty STU
do Akademického senátu STU v Bratislave na funkčné obdobie 2015-2019

Dátum konania volieb: 05.05.2015
Miesto konania volieb: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Výsledky volieb potvrdené volebnou komisiou AS STU v Bratislave dňa: 11.05.2015

Zamestnanecká časť:

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU:

1. doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
2. prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
3. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
4. prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.               

Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU:

1. doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
2. doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
3. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
4. Ing. Peter Benco, CSc.
5. doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
6. doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
7. doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD.         

 Protokol z volieb v zamestnaneckej časti

Študentská časť:

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU:

1. Martin Ondraščin
2. Peter Žiaček           

Kandidát zvolený za náhradníka do AS STU:

1. Ing. Tomáš Kováč

 Protokol z volieb v študentskej časti