Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rektor STU, prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., dnes na štvorročné obdobie vymenoval doc. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. za dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.