Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Úspech študentov Strojníckej fakulty.

 

Slovenský plynárenský a naftový zväz na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 6.decembra 2011 udeľoval "Národnú cenu plynárenského priemyslu" za diplomovú prácu na rok 2011. Siedmeho ročníka tejto súťaže sa zúčastnili traja študenti za SjF STU. Celkovo bolo hodnotených 12 prác. Súťaž je určená pre tých študentov, ktorí ukončia štúdium výnimočnou, inovačnou diplomovou prácou, zameranou na problematiku plynárenstva a príbuzné odbory alebo prácou, ktorá sa dotýka niektorej z oblastí strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU):

I.Globálna energetická výzva - prehodnotenie stratégií pre zemný plyn do roku 2030
II. Prínos plynárenského priemyslu z pohľadu spoľahlivosti dodávok, bezpečnosti a životného prostredia
III. Integrovaný miestny trh s plynom ako kľúčový zdroj trvalého ekonomického rastu.

 

1. miesto Ing. Tomáš Stopka
Názov práce: Výkonové parametre spaľovacích turbín.
Vedúci práce: prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc. a konzultant Ing. Viera Peťková, PhD.
Študijný program: Tepelné energetické stroje a zariadenia

2.miesto: Ing. Slavomír Krahulec
Názov témy: Analýza kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov a posúdenie jeho vplyvu na riziko únavového lomu
Vedúci práce: Ing. Vladimír Chmelko
Študijný program: Aplikovaná mechanika

Ďalšia nominovaná diplomová práca získala Čestné uznanie v rámci 13. ročníka súťaže o cenu Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia 2011.
Ing. Michal Hlúbek
Názov práce: "Prenos tepla spojený s prestupom hmoty pri adiabatickom chladení vzduchu"
vedúci práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE