Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nový dizajn webových stránok

Od pondelka 25. februára 2008 začne Knovel používať nový dizajn na svojich firemných webových stránkach i na stránkach vyhľadávacieho prostredia Knovel Library. Cieľom zmeny v tomto kroku je sprehľadnenie dostupných funkcií a nástrojov a minimalizovanie otvárania samostatných okien.
Základné sekcie vyhľadávania sú preto riešené ako samostatné záložky:
* Basic Search - zhoduje sa s predošlým základným vyhľadávaním
* Fielded Search - nahrádza pôvodné pokročilé vyhľadávanie (vyhľadávanie v jednotlivých poliach vrátane vyhľadávania číselných hodnôt)
* Browse - je podobné základnému vyhľadávaniu a najviac sa podobá na pôvodnú vstupnú obrazovku (ponúka tematický prehľad kolekcií)

Z ľavého menu sú jednoducho dostupné konvertor jednotiek, periodická tabuľka prvkov a zoznam voľne dostupných titulov.
Slovenský portál www.knovel.sk prispôsobíme novému dizajnu čo najskôr, nové propagačné a školiace materiály vystavíme ihneď, ako ich budeme mať k dispozícii. Knovel ohlásil na tento rok aj ďalšie vylepšenia - budeme Vás o nich včas informovať.
Nová kolekcia e-kníh v Knovel Library Knovel Library je neustále sa rozrastajúca kolekcia elektronických kníh. K doteraz existujúcim tematickým kolekciám pribudla nová: Earth Sciences.
53 titulov je rozdelených do nasledujúcich sekcií:
* General References
* Geochemistry
* Geology
* Geophysics, Geodesy & Seismology
* Geotechnical Engineering
* Hydrology, Oceanography & Glaciology
* Paleontology & Stratigraphy

Verím, že Vám uvedené vylepšenia pomôžu lepšie sa orientovať na stránkach Knovel Library a že Knovel bude pre používateľov i naďalej užitočným zdrojom pri práci či štúdiu.

S pozdravom,
Ladislav Svršek
AiBAlbertina icome Bratislava, s.r.o.
Cukrová 14, 813 39 Bratislava 1
Tel/Fax: +421-2-529 324 50
ladislav.svrsek@aib.sk
http://www.aib.sk/
http://www.infozdroje.sk/
http://www.knovel.sk/
http://www.proquest.sk/
http://www.inforum.sk/