Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho:

Ústavu dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie,
- vedecko-pedagogický titul,
- akademický titul PhD.
- prax v riadení pracovného teamu,
- znalosť svetových jazykov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 27.6.2009 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907897176.