Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Oznamujeme všetkým zamestnancom, že na základe rokovania vedenia fakulty s vedením FCHPT
ohľadom prístupového práva do hospodárskeho dvora cez Radlinského ulice,
záujemcovia našej fakulty budú môcť využívať tento prístup za podmienok určených FCHPT STU .
Manipulačný poplatok je určený vo výške 1 000,- Sk na jedno motorové vozidlo za obdobie
jedného kalendárneho roka. Vstup bude umožnený len na základe žiadosti na zamestnaneckú
kartu zaregistrovanú v systéme a po predložení kópie malého technického preukazu.
Písomné žiadosti predkladajte na ÚTP p. Ing. Križanovi.