Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V utorok 24. spetembra 2013 sa uskutočnila návšteva vedenia spoločnosti Volkswagen Slovakia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, súčasťou čoho bola aj prehliadka laboratórií Strojníckej fakulty.

Diskutovali o zvyšovaní kvality vzdelávania, uplatnení absolventov a ďalšom prehĺbení spolupráce. 

„Volkswagen Slovakia považuje podporu technického vzdelávania a jeho prepájanie s praxou za jednu z najväčších výziev pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce. Naša spolupráca s fakultami Slovenskej technickej univerzity ukazuje ako je možné prax i teóriu úspešne prepojiť. Absolventi STU patria každoročne medzi úspešných uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti,“ povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK.
„Spolupráca s Volkswagenom je pre našu univerzitu dôležitá, pretože nám indikuje oblasti, pre ktoré máme našich študentov pripravovať. Teší nás, že sa vzájomná spolupráca rozšíri a zintenzívni,“ uviedol Robert Redhammer, rektor STU.
Spolupráca medzi VW SK a STU odštartovala už v 90. rokoch. Najprv vo forme technickej podpory a vybavenia laboratórií. V súčasnosti spolupracuje VW SK a Strojnícka fakulta STU na spoločnom projekte študijného zamerania Automobilová produkcia. Sylaby odborných predmetov pre tento jedinečný projekt v slovenskom meradle, pripravovali akademici spoločne so špecialistami z automobilky, ktorí študentom aj prednášajú. Časť výučby študenti absolvujú priamo v závode, či u dodávateľov. Študijné zameranie bolo prvýkrát otvorené v akademickom roku 2010/2011. V roku 2012/2013 ukončili vysokoškolské štúdium prví absolventi zamerania. V rámci programu IngA – inžinier v automobilovom priemysle spolupracuje VW SK so Strojníckou fakultou, Fakultou Elektrotechniky a informatiky i Materiálovo-technologickou fakultou STU. V rámci neho môžu vybraní študenti absolvovať odbornú prax vo VW SK a najlepší z nich získajú aj štipendium. Spoločnosť s univerzitou spolupracuje aj na zadávaní tém bakalárskych, inžinierskych, či doktorandských prác.