Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie akademickej obce Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa

04. novembra 2014 (utorok) o 14:00  v miestnosti S1

Program:

  1. Predstavovanie kandidátov na funkciu dekana SjF STU na obdobie 2015-2019
  2. Diskusia

Zoznam kandidátov na voľbu dekana Strojníckej fakultyv - životopis a programové tézy

Na základe návrhov členov akademickej obce Strojníckej fakulty STU v Bratislave a na základe vyjadrenia súhlasu s týmto návrhom bol zostavený nasledovný zoznam kandidátov na voľbu dekana SjF STU v Bratislave (zoznam je v abecednom poradí podľa priezviska):

Kandidáti:

prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD.
     - profesijný životopis 
     - programové tézy kandidáta
 
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
     - profesijný životopis 
     - programové tézy kandidáta 
 
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
     - profesijný životopis 
     - programové tézy kandidáta  

 

Ing. Juraj Beniak, PhD.

predseda volebnej komisie