Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

na funkčné obdobie 2015-2019

sa uskutočnia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave dňa 5. mája 2015 v čase od 9.00- 13:00 hod.

Voľby členov zamestnaneckej časti AS STU sa budú konať v miestnosti č. 023.
Voľby členov študentskej časti AS STU sa budú konať v miestnosti Študentského parlamentu.

KANDIDAČNÉ LISTINY PRE VOĽBY DO AS STU 


Zamestnanecká časť akademickej obce Strojníckej fakulty STU:

1. Benco Peter, Ing., CSc.
2. Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.
3. Ďuriš Stanislav, doc. Ing., PhD.
4. Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD.
5. Gužela Štefan, doc. Ing., PhD.
6. Chmelko Vladimír, Ing., PhD.
7. Janiga Ivan, doc. RNDr., PhD.
8. Ridzoň František, doc. Ing., CSc.
9. Roháľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.
10. Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
11. Vlnka Ján, doc. Ing., PhD.

Študentská časť akademickej obce Strojníckej fakulty STU:

1. Kováč Tomáš, Ing.
2. Ondraščin Martin
3. Žiaček Peter

Volebné komisie

Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU