Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Príď vyjadriť svoj názor, a zvoľ si svojich 2 kandidátov z rád študentov Strojníckej Fakulty ktorí môžu ovplyvniť štúdium a ďalšie smerovanie na Slovenskej Technickej Univerzite!!!

Aj TVOJ hlas je dôležitý!!

Voľba členov Akademického senátu STU


Kandidátna listina pre voľby členov a náhradníkov do AS STU na obdobie 2011-2015
Študentská časť:
1. Bc. Filip Fraňo
2. Ing. Andrea Haringová
3. Juraj Majera


dátum, čas a miesto konania volieb:
11.5.2011 - 9:30 - 13:30
12.5.2011 - 9:30 - 12:00
v miestnosti študentského parlamentu (č. 054) na SjF STU (vedľa COPY SHOPU)