Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
 1. Volanie klapka-klapka   ,len sa vytoci cislo klapky 3-miestne
 2. Volanie do mesta digitálny telefón , vytoci sa 0 a potom uz len cislo ucastnika ..
 3. Volanie na medzimesto digitálny tekefón,vytoci sa 0 a potom uz medzimestske cislo
 4. Volanie do zahranicia digitálny telefón ,vytoci sa 0 potom cislo medzinarodneho tvaru
 5. Volanie z digitálneho telefónu aj z klapky  na Vazovovu   IP tel  vytoci sa 8 a potom cislo klienta
 6. Volanie z digitálneho telefónu aj klapky na Mytnu         IP tel  vytoci sa 8 a potom cislo klienta
 7. Volanie z digitálneho telefónu aj z  klapky na Pioniersku  I IP tel  vytoci sa 8 a potom cislo klienta
 8. Volanie z digitálneho telefónu aj klapky na  mobile STU ,vytoci sa 0 potom 6XXX ,tie 3 X je skratena volba od ORANGE  napr. 6365    
 9. Volanie z digitalneho telefónu aj klapky  mobile STU ,vytoci sa 0 potom 6XXXXXX ,tie 6 X je skratena volba od ORANGE/ nevytáča sa napr.0905 594365, ale len 594365.
 10. Volanie na ineho operatora je – najprv 0 ,potom sa vytaca kompletne cislo volajuceho v obvyklej forme napr. 0903 325 456   [operatori mimo Orange]
 11. Volanie do ustredne je 57296XXX kde XXX je klapka

 

Priamo do mesta, mimomesto a mobilné siete …….cez nulu, sa môže volať len z digitálneho telefónu / dekan, prodekani tajomníčka,vedúci ústavov, vedúci zamestnanci samostatných pracovísk/. Z bežnej  klapky sa dá volať  do mesta,mimomesta a mobilnej siete…….. len po vytočení pridelého osobného kódu, ktorý Vám umožní vytočiť “O” a následne pokračovať  postupom,  ako je hore uvedené.

Zo všetkých klapiek je možné priamo  volať na núdzové  čísla 158, 112,………atď.

Na  Vazovovu, Mýtnu a Pioniersku, na pracoviská SjF sa pripravujeme inštalovať nové telefónne prístroje k počítačom, ktoré umožnia spojenie cez hore uvedené číslo 8 a číslo klienta, v súčasnosti toto spojenie  cez 8 funguje len pre rektorát.