Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VIRTUÁLNA KNIŽNICA (Menu - LIŠTA NA HORNEJ ČASTI OBRAZOVKY)

používaj permanentne ale hlavne pri písaní bakalárskej a diplomovej práce

Vzhľadom na nízku využiteľnosť Virtuálnej knižnice STU dávame na známosť stránku

www.stuba.sk/virtuálna knižnica a odkazujeme HLAVNE na SVETOVÉ DATABÁZY.

Konzultácie nepretržite

viera.polcikova@stuba.sk

VIS
akademická knižnica SjF STU – oproti posluchárne S2.

UPOZORNENIE:
Internatisti majú prístup cez IP adresy

Neinternatisti sa musia prihlásiť cez Vzdialený VPN prístup (Verejnú privátnu sieť) – návod priložený.
Vzdialený prístup do siete STU

VEĽA ŠŤASTIA BUDUCI INŽINIERI !!!!!!!!!!!!!!!