Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Minister školstva SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. udelil profesorovi Marianovi Peciarovi najvyššie rezortné vyznamenanie

V piatok 31. marca 2017 sa v priestoroch Hotela Bôrik uskutočnilo slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana si prevzali pedagógovia a osobnosti z oblasti školstva aj spoločenského života významné ocenenia, Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy.

Medzi ocenenými bol aj pracovník našej fakulty, profesor Marián Peciar, vedúci Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU a prorektor STU pre spoluprácu s praxou.
Dlhoročnú prácu prof. Ing. Mariána Peciara, PhD. ocenil 
minister Peter Plavčan najvyšším štátnym vyznamenaním v rezorte školstva, Veľkou medailou svätého Gorazda. Ocenenie mu bolo udelené za výnimočný prínos v prepájaní najnovších poznatkov z výskumu do praxe v rôznych oblastiach priemyslu. Jeho celoživotné dielo je úzko späté so vzdelávaním naviazaným na špičkový výskum a potreby priemyselnej praxe. Výskum a vývoj hlavne v oblasti lisovania a granulácie práškových materiálov, ktorého sa aktívne zúčastňujú aj študenti, je zameraný na inovácie určené pre nasadenie v slovenských aj zahraničných spoločnostiach, ktoré si takýto transfer technológií mimoriadne cenia.
Študenti týmto spôsobom zasa získavajú priamy kontakt s aktuálne 
riešenými problémami priemyslu a ako absolventi odboru procesná technika sú výborne pripravení pre nástup do zamestnania, čo si zamestnávatelia mimoriadne cenia. 
Je predpoklad, že v tejto práci bude profesor Peciar pokračovať aj naďalej.


svgorazd_2017_1 

 

ďalšie informácie na stránke ministerstva školstva SR