Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na vedeckú debatu na tému: Patenty ako základ pre inovácie a pokrok

Prednášajúci: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
dekan Strojníckej fakulty STU

Dátum a čas: 20. 2. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
Kontakt: ncpvat@cvtisr.sk
Prihláška

Anotácia:

Hovorí sa, že keď chcete byť úspešní v podnikaní, buď budete v súťaži ekonomicky silní a výrobne efektívni, alebo prídete na trh s niečím novým. A práve tá druhá podmienka je hybnou silou výskumu profesora Šooša. Za jeho vynálezcovskú činnosť mu Úrad pre ochranu duševného vlastníctva udelil viac ako 50 patentov a úžitkových vzorov a ročne k nim pribúdajú 3-4 nové. Cieľom prednášky hosťa je ukázať mladému publiku patenty, ktoré realizoval. Hosť bude hovoriť o skúsenostiach a problémoch pri zavádzaní a realizácii patentov. Hosť študentom ponúkne svoj pohlaď na to ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom z pohľadu ochrany duševného vlastníctva, vymožiteľnosti práv a podpory štátu pri zavádzaní nových myšlienok do praxe.  

BLIŽŠIE INFO