Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe poverenia dekana fakulty prodekan Urban oznamuje, že počas trvania fakultného kola ŠVK v stredu 25. apríla 2007 od 9.00 do 14.00 sa výučba upravuje tak, že študenti sa v sprievode príslušných pedagógov zúčastnia rokovania jednotlivých sekcií ŠVK.

Ďalšie informácie o konaní ŠVK .