Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

STU Bratislava, Eurovea, Hl. m. SR Bratislava vás pozývajú na Univerzitnú regatu – Bratislava 2013 - historicky prvé univerzitné preteky veslíc

Termín sobota 4.máj 2013,

Hlavný pretek - štart o 15:00 hod Miesto Dunaj, trať 7 km, letmý štart medzi Devínom a Karlovou Vsou, cieľ pri Eurovea.
Trvanie preteku ~20min.
Vyhlásenie víťazov o 16:00 hod.
Posádky osemveslíc študenti, absolventi a zamestnanci troch univerzít STU, UK, EU

Podujatie má za cieľ zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste SR a založiť tradíciu stretnutí študentov bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia, napríklad z Prahy, Brna, Viedne a Budapešti. Univerzity sa tu budú prezentovať nielen športovými výkonmi, ale aj rôznymi kultúrnymi vystúpeniami. Takto chceme ukázať Bratislave športové i umelecké schopnosti a takmer desatiny jej obyvateľov – študentov vysokých škôl. Podujatie sa bude konať pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci Euroveou, Magistrátom hl. mesta a ďalšími sponzormi. Pripravujeme vystúpenia umeleckých súborov Technik, Gymnik a Ekonóm. Kultúrne vystúpenia budú prebiehať v čase od 13:00 hod., t.j. pred športovým vyvrcholením dňa, ktorým budú preteky osemveslíc na Dunaji, ktorý má názov Univerzitná regata – Bratislava 2013.

Priebeh súťaže bude možno sledovať online na veľkej obrazovke v Eurovea. Popri tejto hlavnej súťaži sa budú konať aj preteky univerzitných študentov na veslárskych trenažéroch pod názvom Malá regata. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť študenti bratislavských verejných vysokých škôl a univerzít: UK, STU, EU, VŠMU, VŠVU, SZU, APZ.

INFO: http://www.univerzitnaregata.sk/