Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Deň vedy a techniky na Strojníckej fakulte STU
23.apríl 2008   

 Čas   Miesto  Program
9:00  Aula A. Stodolu  Otvorenie ŠVK, ERIN, veľtrhu pracovných miest Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
9:30 - 14:00  posluchárne SjF  Rokovanie v sekciách ŠVK
9:30 - 11:00   310   Prezentácia najúspešnejších prác v sekcii Aplikovaná matematika v technickej praxi na študentských vedeckých konferenciách od ak. roka 2003/2004
9:30 - 11:30  S1  Prezentácia študijných programov inžinierskeho stupňa štúdia
9:30  S4  Konferencia ERIN
17:00  respírium na 1. poschodí  Vyhodnotenie ŠVK

Sekcie na ŠVK

Sekcia

Názov sekcie

Miestnosť č.

1

Informačná a automatizačná technika

Mýtna 36, lab. ML 5

2

Dopravné a pracovné stroje

202

3

Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

412

4

Výrobné systémy, enviromentálna technika a manažment kvality

449

5

Aplikovaná mechanika

252

6

Mechatronika

319

7

Energetika

302

8

Aplikovaná matematika v technickej praxi

S2

9

Numerické metódy v strojárstve

S3

10

Strojárske technológie a materiály

Pionierska ul.

11

Jazyky a spoločenské vedy

416

12

Electro-mechanical systems

314


Výučba dňa 23.apríla.2008
Výučba sa uskutoční podľa rozvrhu s nasledujúcimi úpravami:
- začiatok sa presúva na 8:30 h aj študentom, ktorí podľa rozvrhu majú výučbu po 14.00 h,
- vyučujúci spolu so študentmi sa zúčastnia na vybranej akcii podľa programu Dňa vedy a techniky na SjF STU.

Poslucháči 3. roč. bakalárskeho štúdia
Dňa 23.apríla 2008 o 9:30 h sa v posluchárni S1 uskutoční prezentácia študijných programov inžinierskeho štúdia.
V ak. roku 2008/2009 sa do 1. ročníka IŠ budú prijímať študenti na študijné programy akreditované v súčasnosti:
1 Aplikovaná mechanika
2 Mechatronika
3 Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
4 Nízkopotenciálna energetika
5 Tepelné energetické stroje a zariadenia
6 Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
7 Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
8 Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
9 Automobily, lode a spaľovacie motory
10 Strojárske technológie a materiály
11 Výrobné stroje a zariadenia
12 Automatizované výrobné systémy
13 Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch