Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Program na ŠVK

 

Čas
Miesto  Program
8:00 h
učebne a posluchárne
Prezentácia študentov podľa študijných skupín v určených učebniach
8:15 h
Aula A. Stodolu
Otvorenie ŠVK
9:00-13:00 h posluchárne SjF STU
Rokovanie v sekciách ŠVK
8:45-12:00 h
Aula A. Stodolu
Prezentácia študijných odborov a diplomových prác inž. stupňa štúdia
14:00 h
Aula A. Stodolu
Vyhodnotenie ŠVK
14:45 h
vestibul Raut

Sekcie ŠVK

Sekcia
Názov sekcie
1. Informačná a automatizačná technika
2. Dopravné a pracovné stroje
3. Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel
4. Výrobné systémy, environmentálna technika a manažment kvality
5. Aplikovaná mechanika
6. Mechatronika
7. Energetika
8. Strojárske technológie a materiály
9. Aplikovaná matematika v technickej praxi
10. História techniky
11. Jazyky
12. Electro-mechanical systems

Výučba dňa 29. apríla 2009

V tento deň sa uskutoční iná forma výučby - tradičná forma  výučby v učebniach a posluchárňach bude nahradená účasťou študentov a vyučujúcich na akciách programu

Študentskej vedeckej konferencie na SjF STU
v čase od 8:00 – 15:00 h.

Miesto prezencie a výber akcie programu ŠVK si dohodnú študenti so svojimi vyučujúcimi dňa 22. apríla 2009.

Poslucháči  bakalárskeho stupňa štúdia

Dňa 29. apríla 2009 o 8:45 h sa v Aule A. Stodolu 
uskutoční  prezentácia
študijných programov  a diplomových prác inžinierskeho štúdia
.

V ak. roku 2009/2010 sa do 1. ročníka IŠ budú prijímať študenti na študijné programy akreditované v súčasnosti:

1   Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch
2   Automatizované výrobné systémy
3   Výrobné stroje a zariadenia
4   Strojárske technológie a materiály
5   Automobily, lode a spaľovacie motory
6   Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
7   Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
8   Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
9   Tepelné energetické stroje a zariadenia
10 Nízkopotenciálna energetika
11 Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
12 Mechatronika

13  Aplikovaná mechanika