Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA
Dňa 24.2.2009 sa na Strojníckej fakulte STU organizoval:
Deň otvorených dverí, finále Strojárskej olympiádyJOB FÓRUM.
Strojárska olympiáda v spravodajstve STV
Strojárska olympiáda v spravodajstve Slovenského rozhlasu

Fotogaléria zo strojárskej olympiády

Strojárska olympiáda 2009

Projekt „Strojárska olympiáda“ vznikol s cieľom propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Dňa 24.2.2009 sa konalo finále tejto súťaže. Súčasťou finále súťaže boli aj sprievodné akcie: Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Job fórum pre študentov stredných a vysokých škôl a prezentácia firiem ponúkajúcich možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škôl.
 
Reportáž zo Strojárskej olympiády v Slovenskom rozhlase.(formát MP3)

Niekoľko základných informácií: súťaž bola spustená 6.12. 2008, na internetovej stránke http://www.olympiada.sjf.stuba.sk/ sme zaznamenali viac ako 7 000 unikátnych prístupov, do súťaže sa zapojilo 323 študentov zo 198 škôl z celého Slovenska, test z matematiky vypracovalo 251 študentov, test z fyziky 215 študentov, test  zo základov strojníctva 303 študentov a odborný test, podľa súťažných oblastí, vypracovalo 288 študentov. Do finále v Bratislave bolo pozvaných 50 študentov v 5 súťažných sekciách, ktoré boli rovnako orientované ako bakalárske študijné programy na Strojníckej fakulte STU. Generálnym partnerom akcie bol Volkswagen Slovakia, a.s.
Celkovo bolo odmenených 15 študentov (3 miesta v každej kategórii) a ich školy. Ceny pre víťazov boli

 

Študent

Škola

1.miesto

332 EUR

664 EUR

2.miesto

166 EUR

332 EUR

3.miesto

100 EUR

200 EUR

Víťazmi v každej sekcii sa stali:

AUTOMOBILY, LODE A SPAĽOVACIE MOTORY

 1. Bajus Štefan, Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
 2. Magdolen Michal, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
 3. Mészáros Michal. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr.5, Bratislava

ENERGETICKÉ   STROJÁRSTVO

 1. Šimák Roman, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom
 2. Fehérová Eva, Gymnázium Partizánske
 3. Capko Peter, Spojená škola Martin, Červenej armády, Martin

MECHATRONIKA

 1. Lešo Marián, Stredná priemyselná škola, Poprad
 2. Húserka Matej, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom
 3. Matejík Peter, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom

STROJÁRSKA  VÝROBA  A  MANAŽÉRSTVO  KVALITY

 1. Chvostaľ Matúš, Stredná priemyselná škola v Snine
 2. Drozd Milan, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom
 3. Vavrúš Tomáš, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom

PROCESNÉ STROJNÍCTVO A ENVIRONMENTÁLNA TECHNIKA

 1. Eckert Maroš, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom
 2. Zboranová Mária, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
 3. Macho Oliver, Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom

V rámci sprievodných akcií si návštevníci mohli pozrieť v stánkoch vo vestibule fakulty prezentácie jednotlivých ústavov a výsledky ich vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti, navštíviť laboratória fakulty, dozvedieť sa o činnostiach niektorých firiem ako aj ponuke na zamestnanie a informovať sa o obsahoch študijných programov akreditovaných na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.