Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení stredoškoláci, študenti končiacich ročníkov.
Máte záujem:
- súťažiť a overiť si svoje vedomosti,
- získať zaujímavé poznatky a skúsenosti,
- bližšie poznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu,
- získať zaujímavé finančné ohodnotenie pre seba a pre svoju strednú školu,
- navštíviť modernú automobilku na Slovensku,
- poznať manažérov popredných slovenských podnikov,
- navštíviť Bratislavu, kultúrne a spoločensky sa zabaviť?

Ako na to:
- registrujte sa a zvolte si vlastné meno a heslo (garantujeme ochranu osobných údajov),
- súťaž bude mať tri kolá,
- prvé dve kolá sa uskutočnia cez Internet,
- odpovede sa vyhodnocujú okamžite,
- aktuálne poradie súťažiacich je vždy zverejnené na www stránke súťaže,
- v treťom kole súťažiaci vypracuje súťažnú prácu na tému v niektorej z oblastí:
1. Automobily, lode a spaľovacie motory
2. Energetické strojárstvo
3. Mechatronika
4. Procesné strojníctvo
5. Strojárska výroba a manažérstvo kvality

Vo finále súťaže na Strojníckej fakulte STU v Bratislave bude päťdesiat najúspešnejších súťažiacich prezentovať svoje práce.
Vyhodnotenie súťaže bude spojené so spoločenským kultúrnym programom za účasti zástupcov Strojníckej fakulty STU, stredných škôl a vrcholových manažérov slovenských podnikov.

Bližšie info na http://www.olympiada.sjf.stuba.sk