Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milé študentky a študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia,

Vedenie Strojníckej fakulty vás pozýva na stretnutie s učiteľmi.

Učitelia vás budú informovať o testoch so konca semestra, o ponúkaných konzultáciách. Poradia, ako sa pripraviť na skúšky, povzbudia vás... Zo študijného poriadku zdôrazníme podmienky pre pokračovanie v štúdiu (15 kreditov), tiež možnosť získať štipendium za úspešné absolvovanie všetkých predmetov zimného semestra (VŠP do 1,80). Nasledovať bude diskusia.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 21.11.2018 o 16:00 h v posluchárni S1.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

S pozdravom
prof. Ing. František Urban, CSc.